De voorstelling

‘Titus’ is een rijkgeschakeerde muzikale en theatrale  voorstelling,  geïnspireerd door de stijl van  middeleeuwse passiespelen.  In veel kleuren en gestalten ontrolt zich het leven van Titus Brandsma.  Muziekstijlen variëren van vrolijke folk en cabaretmuziek tot Gregoriaanse zang en klassieke passiemuziek. God en de duivel kijken toe hoe Titus groeit en stelling neemt . 

De 16e eeuwse Spaanse mystica en Karmelites  Theresia van Avila  inspireert hem  als geestelijke muze en persoonlijk geweten.  Een relatie die verstoord raakt als Titus’ zich verliest in vele gepassioneerde acties in de wereld om hem heen.  Onafhankelijke geestkracht en mystieke overtuiging komen samen in het extreme gevaar van gevangenschap en ontberingen in Dachau. 

Titus is groter door een leven lang zichzelf te zijn.  
 

Eigentijdse betekenis

De levenshouding van Titus Brandsma fungeert in de voorstelling ook als spiegel van de hedendaagse tijdgeest. Behoefte aan innerlijke overtuiging van eigen waarden en identiteit in een stroom van verandering en nieuwe ideologieën. Wat sterkt onafhankelijke geestkracht?  Titus’ gaat tegen de stroom in. Soms uit onmacht, altijd met open mind voor de naaste omgeving.
 

Beknopte biografie Titus Brandsma 

Titus wordt op …. 1881 geboren als Anno Sjoerds Brandsma, oudste zoon van een katholiek boerengezin in Oegeklooster bij Bolsward.  Van jong af aan heeft hij een zwak lichamelijk gestel, maar ook een sterke onvermoeibare geest. Op jonge leeftijd kiest hij voor de kloosternaam Titus en intrede in Boxmeer  als monnik in de orde der Karmelieten.  Als mystiek gelovige is hij gelukkig in de eenvoud van zijn kloostercel, zoals hij dat later ook ervaart in zijn gevangeniscel. Zijn loopbaan als pater Karmeliet kenmerkt zich door veelzijdige actie voor onderwijs, Friese taal en cultuur, journalistiek,  hoogleraarschap Mystiek en rector magnificus aan de Nijmeegse Radboud universiteit. 

Als  adviseur van de RK bisschoppen en katholieke pers in de jaren ’30 waarschuwt Titus tegen de toenemend sentimenten voor het Duits fascisme. De katholieke media wordt door zijn toedoen verboden NSB-advertenties te plaatsen. Na de Duitse bezetting van Nederland leidt dit tot Titus’ arrestatie en gevangenschap tot zijn dood in het  Duitse concentratiekamp Dachau.  In  gevangenschap maakt hij indruk op kampgenoten door ongebroken sociale bewogenheid en vasthoudende principiële houding. Titus  overlijdt op 26 juli 1942 door ernstige verzwakte gezondheid door ontberingen, en een dodelijke injectie door de Duitse kamparts.  In 1985 werd  Titus Brandsma zalig verklaard door Paus Johannes Paulus.
 

Regisseur, productie en spelers

Scriptschrijver van de productie  ‘Titus’ is de Friese toneelschrijver Bouke Oldenhof.  Zijn band met  naaste katholieke familieleden, die indertijd met Titus samenwerkten in Fryslân, inspireerden hem mede voor dit stuk.  ‘Titus’  wordt Nederlandstalig opgevoerd met op gezette plaatsen Friese passages die voor toeschouwers goed te volgen zijn. 

Regisseur is Ursul de Geer, bekend als voormalig TV presentator en regisseur van theaterproducties als ……………………….  

Producent van ‘Titus’  is Sjoek Nutma. In 2012 en 2014 was hij ook producent van de productie Bonifatius de Musical, eveneens opgevoerd in de Bonifatiuskapel te Dokkum door Stichting 754.  

Hoofd- en bijrollen in de cast van Titus worden ingevuld door een kernteam van professionals. De hoofdrol Titus wordt gespeeld door  ……….  

Figuranten, dansensemble en achtergrondkoor bestaan uit amateurspelers en –zangers uit de regio.  Cultuurstudenten van ROC Friesland College vormen het dansensemble onder leiding van choreografe en docente Stephanie van der Wiel. Van der Wiel is ook verantwoordelijk voor ontwerp en uitvoering van choreografie bij de hele voorstelling. 
 

Theaterlocatie

De Bonifatiuskapel in Dokkum, waar ‘Titus’ wordt opgevoerd,  is  erfgoed van Titus Brandsma. De kapel en het park bij de historische waterbron zijn een  Nationaal Heiligdom van de RK kerk. Aanleg van de kapel en het park in 1926-1934 is het resultaat van een landelijke actie door de RK-kerk, aangevoerd door Titus en de  ‘Broederschap H.H. Bonifatius en Gezellen’ te Dokkum.  De neo-romaanse bouwstijl van de kapel van architect H.W. Valk sluit aan bij Titus’ idee van een ‘.. pelgrimskapel in verbinding staande met het open Friese landschap.’  

De kapel is een half open luchttheater. Spelers en toeschouwers  zitten/ spelen  onder  overkapping. Een open dak in het midden verbindt met de buitenlucht en een klein grasveld. Publiek per voorstelling bestaat uit max.  850 toeschouwers om de faciliteiten optimaal te benutten. De kapel staat in een besloten parkomgeving aan de Bronlaan:  bij de historische bron en het standbeeld van Bonifatius. Het park is ommuurd en kent  bomen en wandelpaden.    

‘Titus’ arrangementenservice Fryslân  
Stichting 754 werkt samen met het Titus Brandsma Museum in Bolsward, de Bonifatiuskapel in Dokkum, het Karmel Klooster te Drachten en diverse lokale restaurants en eetcafés.  Het Museum biedt een expositie in beeld en geluid over het leven en gedachtengoed van Titus Brandsma.  De authentieke inrichting van het Karmel Klooster is een sfeervolle locatie voor overnachting en ontbijtservice.  

Voor  theaterbezoekers en VO-scholieren/docenten  zijn diverse arrangementen mogelijk:

Scholierenvoorstellingen VO 
Speciale scholierenvoorstellingen overdag in overleg met geïnteresseerde VO-scholen. Per voorstelling minimaal 600 of maximaal 900 scholieren.  Lesvoorbereiding of educatieve follow up na de voorstelling is mogelijk met behulp van kennis en educatief materiaal van het Titus Brandsma Museum en Titus’ betekenis voor de Bonifatiuskapel.    

Theater- en museumarrangement Bolsward – Dokkum - Drachten
Een programma arrangement voor theaterpubliek dat bezoek aan de Titus Brandsma expositie in het museum te Bolsward combineert met een rondleiding/ stadswandeling in Dokkum over ‘Titus en  Bonifatiuspelgrimage’. Afgesloten met een maaltijd in de stad en bezoek aan de theatervoorstelling ’s avonds in de kapel.      

Incl. overnachting:  Voor groepen tot 30 personen is  rondleiding en overnachting mogelijk in het Karmel Klooster te Drachten.