Dichter des Vaderlands schrijft gedicht over Titus

<< Terug 26 januari 2019
Dichter des Vaderlands schrijft gedicht over Titus

Tsead Bruinja, geboren en getogen in Rinsumageast, is deze week officieel geïnstalleerd als Dichter des Vaderlands. Eén van zijn gedichten is momenteel actueler dan ooit, namelijk het gedicht dat hij schreef over Titus (Anno Sjoerd Brandsma). Dit gedicht droeg Tsead Bruinja in 2017 voor bij de Dodenherdenking in de Bonifatiuskapel in Dokkum. In dezelfde kapel is vanaf 31 mei de voorstelling TITUS te zien over het leven van de Friese pater en verzetsheld Titus Brandsma.

ZE SCHOPTEN ANNO SJOERD EN ZE SCHOPTEN TITUS

ze schopten anno sjoerd en ze schopten titus
tot de pater bloedde en de bloedende zei
 
wij zullen voor die mensen bidden
zodat ze tot inzicht komen
 
collectieve armoede zou
de zaak kunnen keren
 
het kasteel van de ziel
kregen de laarzen niet stuk
 
in een brillendoos onder zijn oksel
bewaarde hij de hostie waar het hele kamp
mee gezegend werd
 
hij weigerde te geloven
dat de dorre grond
geen vrucht kon dragen
 
ze schopten titus en ze schopten anno sjoerd
in mijn ogen een raadsel
dat een raadsel vervloekt
 
ze schopten om schoenen die te smerig
een bed dat niet netjes genoeg
 
vertrouwen in het hoge
een smalle akker voor de een
onwrikbaar fundament
voor de ander
 
hij wist wat hij bij zich droeg
dat wat in alles zit
 
ook in de broeder
die lappen om de zweren

onder zijn voeten bond

* Titus Brandsma (Anno Sjoerd Brandsma geboren te Oegeklooster bij Bolsward, 23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942) was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist uit Friesland. Brandsma was specialist in middeleeuwse mystiek en zelf mysticus. Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied van de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek. Brandsma verzette zich tegen het nazisme. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd hij gearresteerd door de Duitse bezetters en vond in het concentratiekamp Dachau de dood. In 1985 werd hij als martelaar door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.
* Enkele beelden in dit gedicht komen uit een gesprek met broeder-klerenmaker Rafaël Tijhuis.

 

Partners