Wie is Titus Brandsma?

Waarom is Titus Brandsma (1881-1942) de meest opvallende Fries van de 20e eeuw is?

  • Hij was een inspirerend persoon: dacht niet in hokjes, was toegankelijk voor iedereen en had oog voor de veranderingen in zijn tijd (was een ‘tegendenker’).
  • Als Friese boerenzoon had hij een bijzondere geestelijke en wetenschappelijke loopbaan. Hij trad in als monnik bij de Karmelieten en werd in 1905 tot priester gewijd. Hij werd benoemd tot hoogleraar filosofie en mystiek en rector van de universiteit in Nijmegen.
  • Titus was maatschappelijk zeer betrokken en actief op veel fronten. Hij zette zich in voor katholieke emancipatie, Friese taal, landschap en cultuur, persvrijheid en moderne journalistiek, katholiek onderwijs en erkenning van oud-Nederlandse mystici.
  • Hij verzette zich in de Tweede Wereldoorlog als één van de eersten openlijk tegen de nazi’s en was een steun voor zijn kampgenoten in Dachau.
  • In 1985 is hij zalig verklaard door Paus Johannes Paulus. Er loopt nog een proces tot heiligverklaring.

Partners